Кто мы?

Мы опытное, торгово-производственное предприятие, которое специализируется по экспорту сельскохозяйственной продукции. Мы продаём польские сельскохозяйственные товары во все страны мира. Мы присутствуем на рынке с 1988 года.

Задай вопрос >
Наша миссия

Наша миссия

Wiemy, że sukces naszych klientów i zaufanie naszych dostawców to podstawowe warunki powodzenia naszej spółki. Współpracę opieramy na partnerskich stosunkach z naszymi klientami, dbając o zapewnienie korzyści każdej ze stron.

Dążymy do utrzymania i umocnienia pozycji jednego z liderów na rynku produkcji i dystrybucji produktów rolnych poprzez świadczenie usług o najkorzystniejszej na rynku relacji jakości do ceny.

Naszą działalność prowadzimy zgodnie z wymogami prawa i dobrymi obyczajami handlowymi, wywiązując się z podjętych zobowiązań.

W trosce o stan środowiska monitorujemy wpływ realizowanych przez nas procesów na otoczenie oraz podejmujemy działania ograniczające ich wpływ na środowisko. Wspieramy również proekologiczne inicjatywy i uczestniczymy w programach przyczyniających się do poprawy stanu środowiska.

Oferujemy pracę w przyjaznej kulturze organizacyjnej, atrakcyjny system wynagradzania oraz warunki sprzyjające rozwojowi zawodowemu i osobistemu, budując stabilny zespół wartościowych oraz zaangażowanych pracowników.

Konsekwentnie inwestujemy w rozwój infrastruktury spółki oraz nowe przedsięwzięcia, które przyczyniają się do poprawy jakości oferty oraz wzrostu zadowolenia klientów.